Tuyến số - 17, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 17
Tên tuyến : Bến Xe Chợ Lớn - ĐH Sài Gòn - KCX Tân Thuận
Lượt đi :
Lượt về :
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap