Tuyến số - 62-11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 62-11
Tên tuyến : Bến Xe Quận 8 - Bến Xe Tân Tập
Thời gian hoạt động : 05:55 - 18:00
Lượt đi : Ga hành khách Quân 8 - Quố lộ 50 - Liên tỉnh lộ 19 - Bến xe Tân Tập.
Lượt về : Bến xe Tân Tập - Liên tỉnh lộ 19 - Quốc lộ 50 - Bến xe Quận 8.
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 10,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 36.4 km
Thời gian chạy : 85 - 95 phút
Giãn cách tuyến : 25 - 80 phút
Số chuyến : 44 chuyến/ngày
Đơn vị : Minh hiếu
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap