Tuyến số - 74, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 74
Tên tuyến : Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi
Thời gian hoạt động : 04:40 - 21:00
Lượt đi : Bến Xe An Sương - Quốc lộ 22 – (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Ngã 4 An Sương - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi
Lượt về : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 21.85 km
Thời gian chạy : 45 phút
Giãn cách tuyến : 5 - 10 phút
Số chuyến : 334 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap