Tuyến số - 62-5, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 62-5
Tên tuyến : Bến xe An Sương - Bến xe Hậu Nghĩa
Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:00
Lượt đi : Bến xe An sương – Quốc lộ 22 – (quay đầu Ngã 4 An Sương) - Quốc lộ 22 - Bà Triệu - Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn – Đường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) – Ngã ba Mỹ Hạnh – Ngã tư Đức Lập – Tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) – Tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) – Bến xe Hậu Nghĩa (Long An).
Lượt về : Bến xe Hậu Nghĩa (Long An) - Tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) - Tỉnh lộ 823 (tỉnh lộ 8) - Ngã 4 Đức Lập - Ngã ba Mỹ Hạnh - Dường tỉnh 824 (tỉnh lộ 9) - Phan Văn Hớn - Nguyễn Văn Bứa - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 5,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 31.8 km
Thời gian chạy : 70 phút
Giãn cách tuyến : 25 phút
Số chuyến : 114 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap