Tuyến số - 85, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 85
Tên tuyến : Bến xe An Sương - KCN Nhị Xuân
Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:00
Lượt đi : Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - (quay đầu tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 22 - Bà Triệu - Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn - Tỉnh lộ 9 - Khu Công nghiệp Nhị Xuân
Lượt về : Khu Công nghiệp Nhị Xuân - Tỉnh lộ 9 - Phan Văn Hớn - Nguyễn Văn Bứa - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Bà Triệu - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 5,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 14.9 km
Thời gian chạy : 35 phút
Giãn cách tuyến : 15 - 25 phút
Số chuyến : 92 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap