Tuyến số - 61-3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 61-3
Tên tuyến : Bến xe An Sương - Thủ Dầu Một
Thời gian hoạt động : 05:30 - 18:00
Lượt đi : BX An Sương - Quốc lộ 22 - (rẽ trái tại nút giao thông An Sương) - Quốc lộ 1 - Ngã 4 Bình Phước - Quốc lộ 13 - Nguyễn Văn Tiết - Đại lộ Bình Dương - Đường 30/4 - BX Thủ Dầu Một
Lượt về : BX Thủ Dầu Một - Đường 30/4 - Đại lộ Bình Dương - Nguyễn Văn Tiết - Quốc lộ 13 - Ngã 4 Bình Phước - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 22 - BX An Sương
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 10,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 34 km
Thời gian chạy : 70 phút
Giãn cách tuyến : 30 phút
Số chuyến : 72 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải du lịch số 22, ĐT: (028)37.160.266
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap