Tuyến số - 79, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 79
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 15 - Khu di tích lịch sử Bến Dược.
Lượt về : Khu di tích lịch sử Bến Dược - Tỉnh lộ 15 - Nguyễn Thị Rành - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi
Giá vé : 7000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap