Tuyến số - 79, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 79
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược
Thời gian hoạt động : 06:00 - 18:00
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 15 - Khu di tích lịch sử Bến Dược.
Lượt về : Khu di tích lịch sử Bến Dược - Tỉnh lộ 15 - Nguyễn Thị Rành - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 7,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 25 km
Thời gian chạy : 45 phút
Giãn cách tuyến : 20 - 25 phút
Số chuyến : 70 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải xe buýt và du lịch Quyết Tiến, ĐT: (028)66.598.770
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap