Tuyến số - 87, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 87
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây
Thời gian hoạt động : 05:50 - 18:30
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc Lộ 22 - Giáp Hải - Hương Lộ 2 - Tỉnh Lộ 7 - Tỉnh Lộ 15 - Bến xe An Nhơn Tây.
Lượt về : Bến xe An Nhơn Tây - Tỉnh Lộ 15 - Tỉnh Lộ 7 - Hương Lộ 2 - Giáp Hải - Quốc Lộ 22 - Bến xe Củ Chi (quay đầu tại chân cầu vượt Củ Chi).
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 20.8 km
Thời gian chạy : 40 phút
Giãn cách tuyến : 10 - 20 phút
Số chuyến : 100 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap