Tuyến số - 126, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 126
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ
Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:50
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 - Bến đò Bình Mỹ
Lượt về : Bến đò Bình Mỹ - Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi.
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 19.4 km
Thời gian chạy : 40 phút
Giãn cách tuyến : 9 - 12 phút
Số chuyến : 180 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap