Tuyến số - 107, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 107
Tên tuyến : Bến xe Củ Chi - Bố Heo
Thời gian hoạt động : 06:00 - 19:00
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 7 - Hương lộ 2 - Bố Heo
Lượt về : Bố Heo - Hương lộ 2 - Tỉnh lộ 7 - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 15.6 km
Thời gian chạy : 30 phút
Giãn cách tuyến : 20 - 30 phút
Số chuyến : 64 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap