Tuyến số - 23, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 23
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn
Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:30
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn - Hồng Bàng - Tạ Uyên - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm - Hòa Bình - Khuông Việt - Âu Cơ - Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh - Phan Văn Hớn - Nguyễn Văn Bứa - Cầu Lớn
Lượt về : u bến khu vực Cầu Lớn - Nguyễn Văn Bứa - Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng) - Phan Văn Hớn - Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào - Âu Cơ - Khuông Việt - Hòa Bình - Ông Ích Khiêm – Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp – Đường 3/2 - Tạ Uyên - Hồng Bàng - Xóm Vôi - Ga Chợ Lớn (Bến B).
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 23.45 km
Thời gian chạy : 75 phút
Giãn cách tuyến : 10 - 14 phút
Số chuyến : 159 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap