Tuyến số - 62-10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 62-10
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông
Thời gian hoạt động : 06:23 - 18:23
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh) – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Nguyễn Đình Chiểu – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Bến xe Thanh Vĩnh Đông;
Lượt về : Bến xe Thanh Vĩnh Đông (Tỉnh Long An) – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Nguyễn Đình Chiểu – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Quốc lộ 62 - Đường tránh Thị xã Tân An - Quốc lộ 1A – Kinh Dương Vương (Thanh phố Hồ Chí Minh) – Hồng Bàng – Phú Hữu – Bến xe Chợ Lớn.
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 8,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 69 km
Thời gian chạy : 140 phút
Giãn cách tuyến : 30 phút
Số chuyến : 50 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap