Tuyến số - 101B, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 101B
Tên tuyến : Bến xe Giáp Bát - Đại Cường (Ứng Hòa)
Lượt đi : BX Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - Trương Định - Ngọc Hồi - Liên Ninh - Thường Tín - Tía - Đỗ Xá - Phú Xuyên - Guột - QL1 - Hoàng Quốc Việt - Tỉnh lộ 428 - Đại Cường
Lượt về : Đại Cường - Tỉnh lộ 428 - Hoàng Quốc Việt - QL1 - Cầu Giẽ - Guột - Phú Xuyên - Đỗ Xá - Tía - Thường Tín - Liên Ninh - Ngọc Hồi - Giải Phóng - BX Giáp Bát
Giá vé : 9000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 48 - 50 phút
Đơn vị : Trung tâm Tân Đạt
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap