Tuyến số - 06B, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 06B
Tên tuyến : Bến xe Giáp Bát - Hồng Vân
Lượt đi : Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - quay đầu tại điểm mở - Kim Đồng - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín - đường 427 - Hồng Vân (Vân La, Thường Tín).
Lượt về : Hồng Vân (Vân La, Thường Tín) - đường 427 - Thường Tín( Đường Trần Lư) - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát.
Giá vé : 7000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap