Tuyến số - 06B, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 06B
Tên tuyến : Bến xe Giáp Bát - Hồng Vân
Thời gian hoạt động :
Lượt đi : Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - quay đầu tại điểm mở - Kim Đồng - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín - đường 427 - Hồng Vân (Vân La, Thường Tín - Bãi đỗ xe Thu Hoài).
Lượt về : Hồng Vân (Vân La, Thường Tín - Bãi đỗ xe Thu Hoài) - đường 427 - Thường Tín - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát.
Giá vé : 7000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 40 phút/Chuyến phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Xe Buýt Hà Nội