Tuyến số - 94, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 94
Tên tuyến : Bến xe Giáp Bát - Kim Bài
Thời gian hoạt động :
Lượt đi : Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - Trương Định - Giải Phóng - Quốc lộ 1A - Thị trấn Thường Tín - Tỉnh lộ 427 - Quốc lộ 21B - Thị trấn Kim Bài
Lượt về : Thị trấn Kim Bài - Quốc lộ 21B - Tỉnh lộ 427 - Thị trấn Thường Tín - Quốc lộ 1A - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát
Giá vé : 8000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 20 - 25 phút
Đơn vị : Công ty CPVT Newway