Tuyến số - 06C, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 06C
Tên tuyến : Bến xe Giáp Bát - Phú Minh
Lượt đi : Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - quay đầu tại điểm mở - Kim Đồng - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín - Tía - Ngã ba Đỗ Xá - đường 429 (phía Đông) - Phú Minh (Phú Xuyên - Công ty Việt Tuyến).
Lượt về : Phú Minh (Phú Xuyên - Công ty Việt Tuyến) - đường 429 (phía Đông) - Ngã ba Đỗ Xá - Tía - Thường Tín - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát.
Giá vé : 8000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 30 - 60 phút/Chuyến phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Xe Buýt Hà Nội
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap