Tuyến số - 46, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 46
Tên tuyến : Bến xe Mỹ Đình - Thị trấn Đông Anh
Lượt đi : Bến xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - quay đầu tại làng Đình Thôn - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) - Vân Trì - Đường 5 kéo dài - Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) - Quốc lộ 3 - Đường Cổ Loa - Thị trấn Đông Anh (Ngã ba xay sát Đông Quan).
Lượt về : Thị trấn Đông Anh (Ngã ba xay sát Đông Quan) - Đường Cổ Loa - Quốc lộ 3 - Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) - Đường 5 kéo dài - Quay đầu tại điểm mở - Đường 5 kéo dài - Vân trì - Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Bến xe Mỹ Đình
Giá vé : 8000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 10 - 15 phút/chuy?n phút
Đơn vị : Công ty cổ phần Vận tải thương mại và Du lich Đông Anh
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap