Tuyến số - 62-9, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 62-9
Tên tuyến : Bến xe Quận 8 - TX Gò Công
Thời gian hoạt động : 05:30 - 19:00
Lượt đi : Bến xe Quận 8 - Quốc lộ 50 - Trị Yên (Nguyễn Thái Bình) - Quốc lộ 50 - Cầu Mỹ Lợi - Quốc lộ 50 - Nguyễn Trãi - Nguyễn Huệ - Bến xe Gò Công
Lượt về : Bến xe Gò Công - Đồng Khởi - Võ Duy Linh - Nguyễn Huệ - Nguyễn Trãi - Từ Dũ - Quốc lộ 50 - Cầu Mỹ Lợi - Quốc lộ 50 - Trị Yên (Nguyễn Thái Bình) - Quốc lộ 50 - Bến xe Quận 8
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 12,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 38.2 km
Thời gian chạy : 100 phút
Giãn cách tuyến : 15 - 30 phút
Số chuyến : 108 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap