Tuyến số - R15, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết
Mã số tuyến : R15
Tên tuyến : Bến xe Trung tâm – Thọ Quang
Lượt đi : Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Điện Biên Phủ - Huỳnh Ngọc Huệ - Hà Huy Tập – Thái Thị Bôi – Lê Độ - Võ Văn Tần – Hải Phòng – Ông Ích Khiêm – Nguyễn Hoàng – Nguyễn Văn Linh – Cầu Rồng – Võ Văn Kiệt – Hồ Nghinh – Hà Kỳ Ngộ - Nguyễn Sáng – Nguyễn Huy Chương – Hoàng Sa – Thọ Quang.
Lượt về : Thọ Quang – Hoàng Sa – Nguyễn Huy Chương – Nguyễn Sáng – Hà Kỳ Ngộ - Hồ Nghinh – Võ Văn Kiệt – Cầu Rồng – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hoàng – Ông Ích Khiêm – Hải Phòng – Võ Văn Tần – Lê Độ - Thái Thị Bôi – Hà Huy Tập – Huỳnh Ngọc Huệ - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng.
Giá vé : 5000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap