Tuyến số - 89, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 89
Tên tuyến : Bến xe Yên Nghĩa - Thạch Thất - Bến xe Sơn Tây
Lượt đi : Bến xe Yên Nghĩa - Quang Trung (Hà Đông) - Chu Văn An (Hà Đông) - Vạn Phúc - Đại Mỗ - Tây Mỗ - Tỉnh Lộ 72 - Thị trấn Quốc Oai - Đại Lộ Thăng Long - Thạch Thất - KCN Chàng Sơn - đường tỉnh lộ 419 (xã Đại Đồng, Thạch Thất) - Quốc lộ 32 - Bến xe Sơn Tây
Lượt về : Bến xe Sơn Tây - Quốc lộ 32 - đường tỉnh lộ 419 (xã Đại Đồng, Thạch Thất) - KCN Chàng Sơn - Thạch Thất - Đại lộ Thăng Long - Thị trấn Quốc Oai - Tỉnh Lộ 72 - Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vạn Phúc - Chu Văn An (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - Bến xe Yên Nghĩa
Giá vé : 9000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 20 phút
Đơn vị : Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap