Tuyến số - 102, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 102
Tên tuyến : Bến xe Yên Nghĩa - Vân Đình
Lượt đi : Bến xe Yên Nghĩa - Quang Trung (Hà Đông) - Cầu Mai Lĩnh - Biên Giang (Hà Đông) - Quốc lộ 6 - Thị trấn Chúc Sơn - Bắc Sơn - Hòa Sơn - Yên Sơn - Tỉnh lộ 419 - Tỉnh lộ 429B - Quốc lộ 21B - Lê Lợi (Vân Đình) - Vân Đình
Lượt về : Vân Đìn - Lê Lợi (Vân Đình) - Quốc lộ 21B - Tỉnh lộ 429B - Tỉnh lộ 419 - Yên Sơn - Hòa Sơn - Bắc Sơn - Thị trấn Chúc Sơn - Quốc lộ 6 - Biên Giang (Hà Đông) - Cầu Mai Lĩnh - Quang Trung (Hà Đông) - Bến xe Yên Nghĩa
Giá vé : 9000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 20 - 30 phút
Đơn vị : Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap