Tuyến số - 72, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 72
Tên tuyến : Bến xe Yên Nghĩa - Xuân Mai
Lượt đi : BX Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Cầu Mai Lĩnh - Biên Giang - Chúc Sơn - Phú Nghĩa - Xuân Mai (Công ty thức ăn chăn nuôi)
Lượt về : Xuân Mai(Công ty thức ăn chăn nuôi) - Phú Nghĩa - Chúc Sơn - Biên Giang - Cầu Mai Lĩnh - QL 6 - BX Yên Nghĩa
Giá vé : 7000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 15 - 20 phút
Đơn vị : Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap