Tuyến số - 70-5, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 70-5
Tên tuyến : Bố Heo - Lộc Hưng
Thời gian hoạt động : 06:30 - 19:30
Lượt đi : Bố Heo - Hương Lộ 2 - Ngã Ba Lộc Hưng
Lượt về : Ngã Ba Lộc Hưng - Hương Lộ 2 - Bố Heo
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 5,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 6 km
Thời gian chạy : 15 phút
Giãn cách tuyến : 20 - 30 phút
Số chuyến : 64 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap