Tuyến số - STB, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : STB
Tên tuyến : BTS Udomsuk - Megabangna (Shuttle Bus)
Lượt đi : BTS Udomsuk Station (Exit 5) → Entrance Bangna-Trat Road → Megabangna Bus Terminal
Lượt về : Megabangna Bus Terminal → Ikea Bangna → [Drop off] BTS Udomsuk Station
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap