Tuyến số - 70-2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 70-2
Tên tuyến : BX Củ Chi - Hòa Thành
Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:00
Lượt đi : Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Đường nông thôn ấp An Thành - Trưng Trắc - Đặng Văn Trước - Quang Trung - Nguyễn Văn Rốp - Đường tỉnh 782 - Đường tỉnh 784 - Ngã 3 cầu K13 - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Phạm Hùng - Bến xe Hòa Thành.
Lượt về : Bến xe Hòa Thành - Phạm Hùng - Lý Thường Kiệt - Cách Mạng Thánh Tám - Ngã 3 cầu K13 - Đường tỉnh 784 - Đường tỉnh 782 - Nguyễn Văn Rốp - Quang Trung - Đặng Văn Trước - Trưng Trắc - Đường nông thôn ấp An Thành - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi.
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 14,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 67 km
Thời gian chạy : 100 phút
Giãn cách tuyến : 18 - 35 phút
Số chuyến : 68 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap