Tuyến số - 111, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 111
Tên tuyến : BX Sơn Tây - Bất Bạt
Lượt đi : Bến xe Sơn Tây - Chùa Thông - Quay đầu tại điểm mở - Chùa Thông - ngã 3 Vị Thủy - đường 423 (qua xã Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Thụy An, Cẩm Lĩnh, Sơn Đà huyện Ba Vì) - Đường 91( tỉnh lộ 413) - thị xã Sơn Tây - Bát Bạt (điểm đỗ xe buýt - Agribank chi nhánh Sơn Đà)
Lượt về : Bát Bạt (điểm đỗ xe buýt - Agribank chi nhánh Sơn Đà) - thị xã sơn tây( đường 91 - tỉnh lộ 413) - đường 423 (qua xã Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Thụy An, Cẩm Lĩnh, Sơn Đà huyện Ba Vì) - Ngã 3 Vị Thủy - Tỉnh lộ 414 - Chùa Thông - Bến xe Sơn Tây
Giá vé : 8000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 25 phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Buýt 10-10
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap