Tuyến số - 110, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 110
Tên tuyến : BX Sơn Tây - Vườn Quốc gia Ba Vì - Đá Chông
Lượt đi : Bến xe Sơn Tây - Chùa Thông - Quay đầu tại điểm mở - Chùa Thông - Tỉnh lộ 414 (qua phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây; các xã Vân Hỏa, Tản Lĩnh huyện Ba Vì) - Tỉnh lộ 414 - đường nối tỉnh lộ 414, vườn Quốc gia Ba Vì - quay đầu tại cổng vào vườn Quốc gia Ba Vì - đường nối tỉnh lộ 414, vườn Quốc gia Ba Vì - Tỉnh lộ 414 (đi qua các xã Ba Trại, Minh Quang huyện Ba Vì) - Đá Chông (Ngã 3 Đá Chông)
Lượt về : Đá Chông (Ngã 3 Đá Chông) - đường 414 (qua các xã: Minh Quang, Ba Trại) - đường nối tỉnh lộ 414, vườn Quốc gia Ba Vì - quay đầu tại cổng vào vườn Quốc gia Ba Vì - đường nối tỉnh lộ 414, vườn Quốc gia Ba Vì - tỉnh lộ 414 (qua các xã Tản Lĩnh, Vân Hòa huyện Ba Vì; phường Xuân Khanh thị xã Sơn Tây) - Chùa Thông - Bến xe Sơn Tây
Giá vé : 7000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 20 - 25 - 30 - 35 phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Buýt 10-10
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap