Tuyến số - E4-2, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : E4-2
Tên tuyến : Bus Terminal ↺ Passenger Terminal 4,2F (Express Route 4-2) | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ↺ อาคารผู้โดยสารชั้น 4-2
Lượt đi : Suvarnabhumi Airport Bus Terminal → Suvarnabhumi Airport (Floor 4 Gate 5) → Suvarnabhumi Airport (Floor 2 Gate 5) → Suvarnabhumi Airport Bus Terminal
Lượt về :
Loại tuyến : Express Route
Giá vé :
Độ dài tuyến : 11.72 km
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap