Tuyến số - E4-2, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : E4-2
Tên tuyến : Bus Terminal ↺ Passenger Terminal 4,2F (Express Route 4-2)
Lượt đi : Suvarnabhumi Airport Bus Terminal → Suvarnabhumi Airport (Floor 4 Gate 5) → Suvarnabhumi Airport (Floor 2 Gate 5) → Suvarnabhumi Airport Bus Terminal
Lượt về :
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap