Làm sao để đến Cà Ri Gà Mã Thắng Viên, Quận 11 ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Cà Ri Gà Mã Thắng Viên, Quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng Lò Siêu
Địa chỉ: 508, đường Hồng Bàng, Quận 11
Trạm dừng Trần Quý
Địa chỉ: 225-227, đường Trần Quý, Quận 11
Trạm dừng Hà Tôn Quyền
Địa chỉ: 1241, đường Đường 3/2, Quận 11
Trạm dừng Trường Hàn Hải Nguyên
Địa chỉ: 211-213, đường Hàn Hải Nguyên, Quận 11
Trạm dừng Trường Hàn Hải Nguyên
Địa chỉ: 172-174, đường Hàn Hải Nguyên, Quận 11
Trạm dừng Trần Quý
Địa chỉ: 258, đường Trần Quý, Quận 11
Trạm dừng Thái Phiên
Địa chỉ: 1354, đường Đường 3/2, Quận 11
Trạm dừng Đường 3/2
Địa chỉ: 107, đường Hàn Hải Nguyên, Quận 11
Trạm dừng Nguyễn Thị Nhỏ
Địa chỉ: 59-61, đường Hàn Hải Nguyên, Quận 11
Trạm dừng Nguyễn Thị Nhỏ
Địa chỉ: 36, đường Hàn Hải Nguyên, Quận 11
Trạm dừng Xóm đất
Địa chỉ: 1293, đường Đường 3/2, Quận 11
Trạm dừng Thái Phiên
Địa chỉ: 1479, đường Đường 3/2, Quận 11
Trạm dừng Xóm Đất
Địa chỉ: 1196, đường Đường 3/2, Quận 11
Trạm dừng Hàn Hải Nguyên
Địa chỉ: 1274, đường Đường 3/2, Quận 11
Trạm dừng Lò Siêu
Địa chỉ: 1375, đường Đường 3/2, Quận 11
Trạm dừng Lò Siêu
Địa chỉ: 647, đường Hồng Bàng, Quận 6
Trạm dừng Cây Mai
Địa chỉ: 384, đường Hồng Bàng, Quận 11

Xe buýt đến Cà Ri Gà Mã Thắng Viên, Quận 11 ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Cà Ri Gà Mã Thắng Viên, Quận 11 trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Cà Ri Gà Mã Thắng Viên, Quận 11.

Khi đi đến Cà Ri Gà Mã Thắng Viên, Quận 11, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap