Tuyến số - Metro 2A, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết
Mã số tuyến : Metro 2A
Tên tuyến : Cát Linh - Hà Đông
Lượt đi : Ga Yên Nghĩa - Ga Văn Khê - Ga La Khê - Ga Hà Đông - Ga Văn Quán - Ga Phùng Khoang - Ga Vành Đai 3 - Ga Thượng Đình - Ga Láng - Ga Thái Hà - Ga La Thành - Ga Cát Linh
Lượt về : Ga Cát Linh - Ga La Thành - Ga Thái Hà - Ga Láng - Ga Thượng Đình - Ga Vành Đai 3 - Ga Phùng Khoang - Ga Văn Quán - Ga Hà Đông - Ga La Khê - Ga Văn Khê - Ga Yên Nghĩa
Giá vé : 30000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap