Tuyến số - 85, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 85
Tên tuyến : Công viên Nghĩa Đô - Khu đô thị Thanh Hà
Lượt đi : Công viên Nghĩa Đô - Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn - Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - Khúc Thừa Dụ - Thành Thái - đường ven Công viên Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ - Trung Kính - Mạc Thái Tổ - Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương - Tố Hữu - Mỗ Lao - Nguyễn Văn Lộc - Trần Phú (Hà Đông) - quay đầu tại điểm mở đối diện Big C Hà Đông - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Khuyến (Hà Đông) - đường 19/5 - Tô Hiệu (Hà Đông) - đường Hà Cầu (Metro Hà Đông) - đường ven Khu đô thị Văn Phú - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) - đường Cienco5 - đường nội bộ Khu đô thị Thanh Hà - Khu đô thị Thanh Hà (cạnh nhà văn hóa Khu đô thị Thanh Hà)
Lượt về : Khu đô thị Thanh Hà (cạnh nhà văn hóa Khu đô thị Thanh Hà) - đường nội bộ Khu đô thị Thanh Hà - đường Cienco 5 - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) - đường ven Khu đô thị Văn Phú - đường Hà Cầu (Metro Hà Đông) - Tô Hiệu (Hà Đông) - đường 19/5 - Nguyễn Khuyến (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Văn Lộc - Mỗ Lao - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Mạc Thái Tổ - Trung Kính - Dương Đình Nghệ - Đường ven công viên Cầu Giấy - Thành Thái - Trương Công Giai - Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Công viên Nghĩa Đô
Giá vé : 7000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap