Tuyến số - 52B, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 52B
Tên tuyến : Công viên Thống Nhất - Đặng Xá
Lượt đi : Công viên Thống Nhất - Trần Nhân Tông - Bà Triệu - Lê Đại Hành - Bạch Mai - Minh Khai - Cổ Linh - Thạch Bàn - Nguyễn Đức Thuận - Kiêu Kỵ - Đường Ỷ Lan - Đặng Xá
Lượt về : Đặng Xá - đường Ỷ Lan - Kiêu Kỵ - Nguyễn Đức Thuận - Thạch Bàn - Cổ Linh - Minh Khai - Bạch Mai - Phố Huế - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.
Giá vé : 7000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 25 phút
Đơn vị : Trung tâm Tân Đạt
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap