Tuyến số - CNG05, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : CNG05
Tên tuyến : Cầu Giấy - Tam Hiệp (Thanh Trì)
Lượt đi :
Lượt về :
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap