Làm sao để đến Cống Cái Trung, Bình Chánh ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các trạm xe buýt sau đây gần Cống Cái Trung, Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: 1513, đường Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Nguyễn Cửu Phú
Địa chỉ: A2/19D (Cột điện 70T), đường Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Miểu bà Ngũ hành
Địa chỉ: 1564 (A1/4), đường Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Công ty Phạm Nguyên
Địa chỉ: Cột điện T104P (Đối diện 611), đường Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Nguyễn Cửu Phú
Địa chỉ: A3/20A, đường Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Đường dẫn Cao tốc
Địa chỉ: 661, đường Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Miếu bà Ngũ hành
Địa chỉ: 1575, đường Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh

Xe buýt đến Cống Cái Trung, Bình Chánh ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Cống Cái Trung, Bình Chánh trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Cống Cái Trung, Bình Chánh.

Khi đi đến Cống Cái Trung, Bình Chánh, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap