Làm sao để đến Cầu Cái Tâm, Bình Chánh ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các trạm xe buýt sau đây gần Cầu Cái Tâm, Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng Cầu Chợ Đệm
Địa chỉ: A1/1, đường Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Ấp 5
Địa chỉ: 9AT, đường Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Chùa Phước An
Địa chỉ: Cột điện T56aL - Trường Tân Túc , đường Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Cầu Chợ Đệm
Địa chỉ: D13/21D , đường Dương Đình Cúc, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Cầu Chợ Đệm
Địa chỉ: A14/23, đường Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Ấp 5
Địa chỉ: Đối diện cột điện 9AT, đường Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Chùa Phước An
Địa chỉ: Chùa Phước An - Cột điện T144CL, đường Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Xóm Giữa
Địa chỉ: Đối diện cột điện 2AT, đường Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Xóm Giữa
Địa chỉ: Cột điện 2AT, đường Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Cầu Chợ Đệm
Địa chỉ: Đối diện D13/21 (D13/3), đường Dương Đình Cúc, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Chùa Pháp Tịnh
Địa chỉ: Cột điện T07, đường Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Nguyễn Cửu Phú
Địa chỉ: Đối diện D14/15A/8, đường Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Bùi Thanh Khiết
Địa chỉ: A12/33A (A12/30), đường Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Bùi Thanh Khiết
Địa chỉ: A12/31 (A11/26), đường Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh

Xe buýt đến Cầu Cái Tâm, Bình Chánh ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Cầu Cái Tâm, Bình Chánh trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Cầu Cái Tâm, Bình Chánh.

Khi đi đến Cầu Cái Tâm, Bình Chánh, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap