Tuyến số - A1, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : A1
Tên tuyến : Don Mueang Airport - Mochit
Lượt đi : Donmueang Airport Bus Terminal → Donmueang Airport (Terminal 1 First Floor Gate 6) → Donmueang Airport (Terminal 2, 1st Floor, Entrance 12) → Horwang School → TMB Headquarter → Opposite Chatuchak Park (Stop 1) → Opposite Chatuchak Flower Market → Soi Kamphaengphet 1 → Opposite Chatuchak Market (Gate 1) → Opposite JJ Mall → Opposite Queen Sirikit Park → Front Mochit 2 Bus Terminal
Lượt về : Front Mochit 2 Bus Terminal → MEA Chatuchak → Queen Sirikit Park → JJ Mall → Chatuchak Market (Gate 1) → Chatuchak Park → Opposite TMB Headquarter → Wachirabenchathat Park → Donmueang Airport (Terminal Third Floor) → Opposite Talad Mai Donmueang Market (Vibhavadi side) → Donmueang Airport Warehouse → Opposite BASF Donmueang → Donmueang Airport Bus Terminal
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap