Tuyến số - 119, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 119
Tên tuyến : Hòa Lạc - Bất Bạt (Ba Vì)
Lượt đi : Bất Bạt (trường trung học phổ thông Bất Bạt) - đường 86 (đi qua các xã Tản Lĩnh, Ba Trại, Thuần Mỹ (Ba Vì)) - đường 87A - Đại lộ Thăng Long kéo dài (đi qua xã Thạch Hòa, Tiến Xuân (Thạch Thất), Yên Bài, Vân Hòa (Ba Vì)) - Quốc lộ 21A - Hòa Lạc (trường trung học phổ thông Hòa Lạc)
Lượt về : Hòa Lạc (trường trung học phổ thông Hòa Lạc) - Quốc lộ 21A - Đại lộ Thăng Long kéo dài (đi qua xã Thạch Hòa, Tiến Xuân (Thạch Thất), Yên Bài - Vân Hòa (Ba Vì)) - đường 87A - đường 86 (đi qua các xãTản Lĩnh, Ba Trại, Thuần Mỹ (Ba Vì)) - Bất Bạt (trường trung học phổ thông Bất Bạt)
Giá vé : 9000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap