Làm sao để đến Head Nhut Thanh, Bình Chánh ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Head Nhut Thanh, Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng Ngã 5 Vĩnh Lộc
Địa chỉ: 1, đường Nguyễn Thị Tú, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Ngã 5 Vĩnh Lộc
Địa chỉ: Cột điện T142P (2170), đường Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Rạng Đông
Địa chỉ: Đối diện D20/4/2B, đường Võ Văn Vân, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Nhà hàng Suối Mơ
Địa chỉ: Đối diện F12/12F (F2/1G), đường Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Trường tiểu học Vĩnh Lộc
Địa chỉ: F1/56K, đường Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Chợ mới Vĩnh Lộc
Địa chỉ: Cột Điện T127T (F1/17), đường Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Trường tiểu học Vĩnh Lộc
Địa chỉ: F7/59 (F7/16), đường Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Rạng Đông
Địa chỉ: D20/4/3B, đường Võ Văn Vân, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Nguyễn Thị Tú
Địa chỉ: D7/15, đường Nguyễn Thị Tú, Huyện Bình Chánh
Trạm dừng Nhà hàng Suối Mơ
Địa chỉ: Cột điện 16P (F12/2), đường Quách Điêu, Huyện Bình Chánh

Xe buýt đến Head Nhut Thanh, Bình Chánh ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Head Nhut Thanh, Bình Chánh trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Head Nhut Thanh, Bình Chánh.

Khi đi đến Head Nhut Thanh, Bình Chánh, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap