Tuyến số - 110, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 110
Tên tuyến : Hiệp Phước - Phước Lộc
Thời gian hoạt động : 04:50 - 19:45
Lượt đi : Bến đò Hiệp Phước - Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Bình - Huỳnh Tấn Phát - Phạm Hữu Lầu - Lê Văn Lương - Đào Sự Tích - Cầu Phước Lộc
Lượt về : Cầu Phước Lộc - Đào Sự Tích - Lê Văn Lương - Phạm Hữu Lầu - Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Bình - Nguyễn Văn Tạo - Bến Đò Hiệp Phước
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 23 km
Thời gian chạy : 65 phút
Giãn cách tuyến : 10 - 15 phút
Số chuyến : 138 chuyến/ngày
Đơn vị : Công ty Cổ Phần Vận Tải 26, ĐT: 028.6683.2179
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap