Tuyến số - 53A, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 53A
Tên tuyến : Hoàng Quốc Việt - Đông Anh
Lượt đi : Hoàng Quốc Việt (Điểm đỗ xe buýt Hoàng Quốc Việt) - Hoàng Quốc Việt - quay đầu tại ngã ba Hoàng Quốc Việt, Phạm Tuấn Tài - Hoàng Quốc Việt - Điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt - Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng - đường DT1 (cổng phía Nam công viên Hòa Bình) - đường nội bộ KĐT Tây Hồ Tây - Võ Chí Công - quay đầu tại điểm mở - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Võ Nguyễn Giáp - Hoàng Sa - Vân Trì - Quốc lộ 23 - Cầu tránh Vân Trì - Quốc lộ 23 - Đường Cao Lỗ - Thị trấn Đông Anh (Ngã 3 xay xát Đông Quan)
Lượt về : Thị trấn Đông Anh (Ngã 3 xay xát Đông Quan) - Đường Cao Lỗ - Quốc lộ 23 - Cầu tránh Vân Trì - Ngã 3 Vân Trì - Quốc lộ 23 - Cầu vượt ngã tư Nam Hồng - quay đầu tại đảo tròn phía Mê Linh - Quốc lộ 23 - Vân Trì - Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - đường nội bộ KĐT Tây Hồ Tây - đường DT1 (cổng phía Nam công viên Hòa Bình) - Phạm Văn Đồng - quay đầu tại điểm mở đối diện KĐT Handivesco - Phạm Văn Đồng - Quay đầu tại điểm mở số 158 Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt - Hoàng Quốc Việt (Điểm đỗ xe buýt Hoàng Quốc Việt).
Giá vé : 7000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 27 phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Buýt 10-10
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap