Làm sao để đến Jalan Reko Sentral 3 (Jalan Reko Sentral 3, Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Jalan Reko Sentral 3 (Jalan Reko Sentral 3, Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng Reko Sentral (OPP)
Địa chỉ: KJ207
Trạm dừng Shell (OPP) (KJ208)
Địa chỉ: JLN Reko
Trạm dừng Reko Sentral (KJ464)
Địa chỉ: JLN Reko
Trạm dừng Reko Sentral (KJ450)
Địa chỉ: Pers Bangi
Trạm dừng Sjk (T) West Country (KJ451)
Địa chỉ: Pers Bangi
Trạm dừng Shell (KJ463)
Địa chỉ: JLN Reko

Xe buýt đến Jalan Reko Sentral 3 (Jalan Reko Sentral 3, Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến Jalan Reko Sentral 3 (Jalan Reko Sentral 3, Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Jalan Reko Sentral 3 (Jalan Reko Sentral 3, Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor).

Khi đi đến Jalan Reko Sentral 3 (Jalan Reko Sentral 3, Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap