Tuyến số - 112, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 112
Tên tuyến : KCN Bắc Thăng Long - Thạch Đà
Thời gian hoạt động :
Lượt đi : KCN Bắc Thăng Long - Đại Mạch - Đê Tả Hồng - Xã Thạch Đà - Thạch Đà
Lượt về : Thạch Đà - Xã Thạch Đà - Đê Tả Hồng - Đại Mạch - KCN Bắc Thăng Long
Giá vé : 7000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 15 - 20 - 30 phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Xe Buýt Yên Viên