Tuyến số - 63, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 63
Tên tuyến : Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh)
Lượt đi : KCN Bắc Thăng Long - Đi Thẳng Quốc lộ 2 - Đạm Nội - Bạch Trữ - Rẽ phải theo tổ chức giao thông - Cầu Soi - quay đầu tại điểm mở - Cầu Soi - Bạch Trữ - Tự Lập - Liên Mạc - Tiến Thịnh (Mê Linh).
Lượt về : Tiến Thịnh (Mê Linh) - Liên Mạc - Tự Lập - Bạch Trữ - Cầu Soi - Quay đầu tại điểm mở - Cầu Soi - Rẽ phải theo tổ chức giao thông - Bạch Trữ - Đạm Nội - Quốc lộ 2 - Hai Bà Trưng (Phúc Yên) - Nguyễn Trãi (Phúc Yên) - Quốc lộ 23B - KCN Bắc Thăng Long
Giá vé : 8000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 15 - 20 phút/Chuyến phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Xe Khách Nam
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap