Làm sao để đến Kim Mã, Láng Thượng ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các trạm xe buýt sau đây gần Kim Mã, Láng Thượng (Thành phố Hà Nội)

Trạm dừng 989-991 Đê La Thành
Địa chỉ: 989-991 Đê La Thành
Trạm dừng (B) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 105
Trạm dừng 1178 Đường Láng
Địa chỉ: 1178 Đường Láng
Trạm dừng (B) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 24
Trạm dừng (A) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 07
Trạm dừng 593 - 595 Kim Mã
Địa chỉ: 593 - 595 Kim Mã
Trạm dừng Đối diện Công viên Thủ Lệ
Địa chỉ: Đường Bưởi dưới
Trạm dừng Điểm trung chuyển Cầu Giấy
Địa chỉ: GTVT 02
Trạm dừng Điểm trung chuyển Cầu Giấy
Địa chỉ: GTVT 01
Trạm dừng (B) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 55B
Trạm dừng (A) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 20A
Trạm dừng (B) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 55
Trạm dừng Công viên Thủ Lệ
Địa chỉ: Đường Bưởi tránh mới (gần ngõ 32 đường Bưởi)
Trạm dừng Điểm trung chuyển Cầu Giấy
Địa chỉ: Thủ Lệ 01
Trạm dừng Điểm trung chuyển Cầu Giấy
Địa chỉ: Thủ Lệ 02
Trạm dừng Đối diện Phòng Đào tạo giáo dục quận Cầu Giấy
Địa chỉ: Nguyễn Khang

Xe buýt đến Kim Mã, Láng Thượng ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Kim Mã, Láng Thượng trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Kim Mã, Láng Thượng.

Khi đi đến Kim Mã, Láng Thượng, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap