Tuyến số - 99, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 99
Tên tuyến : Kim Mã - Ngũ Hiệp (Thanh Trì)
Lượt đi : Kim Mã (số 1 Kim Mã) - Giảng Võ - Hào Nam - Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Nam Đồng - Đặng Văn Ngữ - Phạm Ngọc Thạch - Đông Tác - Lương Định Của - Phương Mai - Giải Phóng - Trường Chinh - Phố Vọng - Nguyễn An Ninh - Trương Định - Kim Đồng - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Ngõ 15 Ngọc Hồi - Trần Thủ Độ - Cổ Điển - Quang Lai - Trần Thủ Độ - Ngũ Hiệp (điểm đỗ xe buýt - UBND xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì)
Lượt về : Ngũ Hiệp (điểm đỗ xe buýt - UBND xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì) - Trần Thủ Độ - Quang Lai - Cổ Điển - Trần Thủ Độ - Ngõ 15 Ngọc Hồi - Ngọc Hồi - Giải Phóng - Kim Đồng - Trương Định - Nguyễn An Ninh - Phố Vọng - Giải Phóng - Phương Mai - Lương Định Của - Phạm Ngọc Thạch - Đặng Văn Ngữ - Nam Đồng - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu - Hào Nam - Giang Văn Minh - Kim Mã - Kim Mã (số 1 Kim Mã).
Giá vé : 7000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap