Tuyến số - 47A, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 47A
Tên tuyến : Long Biên - Bát Tràng
Lượt đi : Long Biên - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật - Cầu Chương Dương - Đê Long Biên, Xuân Quan (Bồ Đề - Tư Đình - Cự Khối - Đông Dư) - Bát Tràng (cách cổng chợ Gốm Bát Tràng 100m).
Lượt về : Bát Tràng (cách cổng chợ Gốm Bát Tràng 100m) - Đê Long Biên, Xuân Quan (Đông Dư - Cự Khối - Tư Đình - Bồ Đề) - Gầm Cầu Chương Dương - Ngọc Thuỵ - Cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Long Biên
Giá vé : 7000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 20 phút
Đơn vị : Công ty CPVT Newway
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap