Làm sao để đến Long Bien Bus Station, Phúc Xá ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Long Bien Bus Station, Phúc Xá (Thành phố Hà Nội)

Trạm dừng 22C Hàng Lược
Địa chỉ: 22C Hàng Lược
Trạm dừng Số 4 Lý Nam Đế
Địa chỉ: Số 4 Lý Nam Đế
Trạm dừng (A) Yên Phụ
Địa chỉ: Tuyến 98
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 10A
Trạm dừng Đối diện 16 Phùng Hưng
Địa chỉ: đường trong
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: - Tuyến 100
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 50
Trạm dừng E3.1 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E3.1 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng Điểm trung chuyển Long Biên (điểm E1.4)
Địa chỉ: Điểm trung chuyển Long Biên (điểm E1.4)
Trạm dừng 10-12 Quán Thánh
Địa chỉ: 10-12 Quán Thánh
Trạm dừng 3A Phan Đình Phùng
Địa chỉ: 3A Phan Đình Phùng
Trạm dừng (A) Long Biên - Tuyến 36CT
Địa chỉ: Tuyến 36CT
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 08B
Trạm dừng (A) Long Biên - Tuyến 69
Địa chỉ: Long Biên
Trạm dừng (B) Long Biên - Tuyến 65
Địa chỉ: Tuyến 65
Trạm dừng (A) Long Biên - Tuyến 04
Địa chỉ: Tuyến 04
Trạm dừng Dốc Hàng Than
Địa chỉ: Dốc Hàng Than
Trạm dừng E1.2 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E1.2 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng E3.2 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E3.2 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng Điểm trung chuyển Long Biên (điểm E3.3)
Địa chỉ: Điểm trung chuyển Long Biên (điểm E3.3)
Trạm dừng E1.3 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E1.3 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng Điểm trung chuyển Long Biên (điểm E3.1)
Địa chỉ: Điểm trung chuyển Long Biên (điểm E3.1)
Trạm dừng E3.4 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E3.4 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 17
Trạm dừng 26-28 Hàng Than
Địa chỉ: 26-28 Hàng Than
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 24
Trạm dừng (A) Long Biên - Tuyến 36
Địa chỉ: Tuyến 36
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 54
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 08ACT
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 08BCT
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 10B
Trạm dừng (A) Long biên
Địa chỉ: Tuyến 47A
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 58
Trạm dừng Long Biên - E05
Địa chỉ: E05
Trạm dừng Long Biên - E07
Địa chỉ: E07
Trạm dừng Trước nút giao Hàng Than 70m
Địa chỉ: Yên Phụ (đường xe buýt)
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 08A

Xe buýt đến Long Bien Bus Station, Phúc Xá ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Long Bien Bus Station, Phúc Xá trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Long Bien Bus Station, Phúc Xá.

Khi đi đến Long Bien Bus Station, Phúc Xá, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap