Tuyến số - 18, Thành phố Chiang Mai

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 18
Tên tuyến : Mochit 2 - Chiangmai | หมอชิต 2 → เชียงใหม่
Lượt đi : Mochit 2 Bus Terminal → Chiangmai Bus Terminal 3 (Arcade 2)
Lượt về :
Loại tuyến : Bus
Giá vé :
Độ dài tuyến : 680 km
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap