Tuyến số - 956, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 956
Tên tuyến : Mochit 2 - Mae Sot (Sasanan)
Lượt đi : Mochit 2 Bus Terminal → Mae Sot Bus Terminal
Lượt về : Mae Sot Bus Terminal → Mochit 2 Bus Terminal
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap