Tuyến số - 21, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 21
Tên tuyến : Mochit 2 - Nakhon Ratchasima
Lượt đi : Mochit 2 Bus Terminal → Nakhon Ratchasima Bus Terminal 2 (Building 4)
Lượt về : Nakhon Ratchasima Bus Terminal 2 (Building 4) → [Drop off] Rangsit → Mochit 2 Bus Terminal (Arrivals Platform)
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap